Ridterapi för hela kroppen och sinnena. Avstressande och upplevelserik.

Här och nu. Motiverande stunder med hästar, bortom gränser.

Naturens och hästens fokus i ridterapi. Inte alltid ridning. Medveten närvaro i naturen.

Kärlek, lycka och frihet i skogen med häst. Hästen skapar tydlig kontakt med din kropp och känsloliv.

Spegla dig i hästarna för djupare självinsikt.

Friskvårdsbidraget är ett ekonomiskt stöd från din arbetsgivare för att främja din hälsa och välbefinnande. Det bästa? Du kan boka direkt genom Epassi och behöver inte lägga ut pengar i förskott!

Jag är Thomas, en erfaren undersköterska sedan 1996 med ytterligare expertis som diplomerad Aromaterapeut. Jag använder Doterra-oljor för att främja välbefinnande och erbjuder avkopplande ansikts-, huvud- och handmassage.

Utöver detta är jag diplomerad Ridterapeut med utbildning från "Danska Skolan för Ridterapi" i Kalundborg, Danmark. I utbildningen har jag genomgått omfattande klinisk och teoretisk träning inom områden som neuropedagogik, mindfulness, empati, etik, natur och kontaktbegrepp. Jag har också fått gedigen kunskap inom hästhantering och psykologi. Skolan har en stolt historia och har funnits i över 25 år.

En central del av mitt arbete som Ridterapeut är att regelbundet delta i supervisionsmöten på skolan, minst en gång om året, för att upprätthålla medlemskap i Danska Ridterapiföreningen. Supervisionsmöten är avgörande för att säkerställa hög kvalitet och säkerhet inom Ridterapi. Dessa möten innebär att jag har möjlighet att reflektera över mina klientfall, diskutera utmaningar och framsteg, och få professionell vägledning och stöd.

Supervisionsmöten omfattar också diskussioner om etiska överväganden och säkerhetsfrågor, vilket är kritiskt när man arbetar med både hästar och klienter. Genom att aktivt delta i dessa möten fortsätter jag att förbättra mina färdigheter och säkerställa att jag kan erbjuda de bästa möjliga behandlingarna inom Ridterapi. Mitt arbete är en sann förening av min kärlek till vård och hästar, och jag strävar ständigt efter att hålla mig uppdaterad och möta höga standarder inom Ridterapi.

Supervisionsmöten inom Ridterapi är en central del av professionens kontinuerliga utveckling och kvalitetssäkring. Dessa möten erbjuder en möjlighet för Ridterapeuter att reflektera över sitt arbete, diskutera komplexa fall, och få professionell vägledning och feedback från mer erfarna kollegor eller handledare. Här är några aspekter som ingår i vad supervisionsmöten  innebär:

Reflektion över klientfall: Under supervisionssammanträden kan Ridterapeuter dela sina erfarenheter och reflektioner kring olika klientfall. Detta inkluderar att diskutera utmaningar, framsteg och strategier för att förbättra behandlingen.

Professionell utveckling: Supervisionsmöten är en plattform där Ridterapeuter diskuterar och utforska nya metoder, tekniker och forskningsrön inom området. Det främjar kontinuerlig professionell utveckling och hjälper oss att hålla sig uppdaterade.

Etiska överväganden: Diskussioner om etik och professionella normer är en viktig del av supervisionen. Ridterapeuter kan utforska komplexa etiska dilemman och få vägledning om hur man hanterar dem på bästa sätt.

Emotionellt stöd: Ridterapeuter arbetar ofta med klienter som har olika former av psykiska och emotionella utmaningar. Supervisionsmöten ger en plats där de kan dela och bearbeta sina egna känslomässiga upplevelser och belastningar relaterade till arbetet.

Säkerhet och hästhantering: Ridterapi innebär interaktion med hästar, och säkerhet är av yttersta vikt. Supervisionsmöten kan också innehålla diskussioner om säkerhetsprotokoll och rätt hantering av hästarna för att säkerställa klienternas och terapeuternas välbefinnande.

Sammanfattningsvis är supervisionsmöten inom Ridterapi en värdefull mekanism för att främja hög standard och kvalitet i terapin. De skapar en plattform för kontinuerlig lärande och förbättring, samt erbjuder stöd och rådgivning för Ridterapeuter i deras professionella resa.

12 produkt(er)
Ladda fler produkter
Inga fler produkter att ladda. Har nått slutet på listan!