Immunsystemet är komplext och använder sig av flera olika näringsämnen för att fungera normalt. Magnesium är kanske inte det första vi tänker på när det kommer till immunsystemet men det visar sig att mineralen, som i så många andra biokemiska processer, är central.

Immunsystemet balanseras av magnesium

Magnesium är viktigt i bland annat dessa processer i immunsystemet:

  • Bilda antikroppar
  • Att immunceller ska kunna fästa till varandra normalt
  • Hur immunceller svarar på signalämnen
  • Hålla nivåer av pro-inflammatoriska ämnen låga
  • Att immunceller utvecklas som de ska
  • Påverkar hur histamin lagras och utsöndras
  • Hjälper immunsystemet att reagera varken för mycket eller för lite på inkräktare
  • Är en kofaktor vid bildning, transport och aktivering av vitamin D

Som exempel har studier med extra magnesium till patienter med astma visat att det är ett effektivt sätt att få luftrören att slappna av och lungfunktionen att normaliseras.

Problemet med låggradig inflammation och immunsystemet

När vi inte äter tillräckligt med magnesium, får vi lättare låggradig inflammation och det är kopplat till ökad risk för många vanliga sjukdomar. Därför anser forskare att magnesiumbrist innebär en ökad risk för infektioner och bör åtgärdas om immunsystemet ska kunna fungera optimalt.

Även D-vitaminbrist är kopplat till inflammation och magnesium kan hjälpa till att bibehålla normala nivåer av ämnet. Patienter som hade brist på D-vitamin fick tillskott plus magnesium fick en bättre återhämtning i sina D-vitaminvärden än de som inte fick magnesium.

12 produkt(er)