Ridterapi

är en form av terapi som använder hästar som en central del av behandlingen. Det är en holistisk och kroppsorienterad metod som syftar till att främja hälsa, välbefinnande och personlig utveckling hos människor. Under ridterapin utförs olika aktiviteter med hästen, såsom borstning och promenader. Klienten kan också få möjlighet att rida hästen under övervakning av en utbildad ridterapeut. Genom interaktionen med hästen och genom att vara närvarande i stunden kan klienten uppleva en rad positiva effekter på sin fysiska, mentala och emotionella hälsa. Ridterapi kan vara till nytta för personer i olika åldrar och med olika utmaningar, inklusive personer med fysiska funktionsnedsättningar, neurologiska störningar, inlärningssvårigheter, emotionella svårigheter eller psykisk ohälsa. Hästen fungerar som en spegel och hjälper till att öka medvetenheten om kroppen, känslorna och relationerna. Det kan bidra till att förbättra självkänsla, självförtroende, kommunikationsförmåga och emotionell reglering. Ridterapi utförs vanligtvis av kvalificerade ridterapeuter eller experter inom området. Varje session anpassas individuellt efter klientens behov och mål. Det är viktigt att notera att ridterapi inte ersätter traditionell terapi eller medicinsk behandling, men det kan vara ett komplementärt verktyg för att främja välbefinnande och personlig tillväxt.

Ridterapi
Ridterapi

Ett exempel på detta är en situation där jag som terapeuten är medveten om din osäkerhet när det gäller att stå bredvid hästen - en osäkerhet som får dig att hålla andan lugn. Eftersom hästen kommer att spegla människan som vill ha kontakt med den, kommer den också att hålla fast i andningen.

Dessutom kommer hästens flyktinstinkt att väckas, och den kommer att spegla klientens kostsamma andning och höja nacken och huvudet för att bilda en bättre överblick över en möjlig fara.

I den situationen går jag som ridterapeut in och stöder processen dels genom att bli medveten om att du andas själv och dels genom att fråga om din upplevelse i samband med att stå nära hästen.

Jag kommer också att be dig att registrera din egen och hästens andning.

Den fortsatta situationen kan vara att klienten blir medveten om att hen har hållit andan och ändrat den till en djupare och mer andning, varefter hästen imiterar handlingen.

Det drar in mer luft, andas ut väl och sänker spänningen i bröst- och nackregionen.

Den sprider sig in i resten av kroppen och syns tydligt av det faktum att den sänker ner nacken och huvudet och ibland suckar högt över att släppa spänningen.

Vanliga frågor

Ingen diagnos krävs för att delta i ridterapi och dra nytta av dess fördelar för välbefinnande och personlig utveckling.

Det krävs ingen ridkunskap för att delta i ridterapi. Beroende på individuella behov kan aktiviteterna anpassas, från att leda hästen till att både leda och sitta på den. jag anpassar oss efter dig för att skapa den mest givande och passande upplevelsen.