Moms visas:

MANUKA

Varför Manukahonung?

  • Manukahonung är den enda honungen som innehåller methylglyoxal (MGO)
  • Manukahonung med högre halter av MGO har antibakteriella, antiinflammatoriska
 och antivirala egenskaper 1
  • Manukahonung bryter ner bakteriernas s.k. biofilm vilket antibiotika
 har svårare att klara av
  • Manukahonung har ett lågt pH-värde, vilket skapar en sur miljö där bakterier
inte trivs och "vänder vid dörren"
  • Manukahonung är ett naturligt sötningsmedel i mat och dryck
  • 1 Carter, D. A., Blair, S. E., Cokcetin, N. N., Bouzo, D., Brooks, P., Schothauer, R., & Harry, E. J. (2016). Therapeutic Manuka Honey: No Longer So Alternative. Frontiers in microbiology, 7, 569. https://doi.org/10.3389/fmicb.2016.00569

Förebyggande egenskaper

Att förebygga istället för att laga är ett förhållningssätt till hälsa som länge tillskrivits andra världar än vår. I vår, den västra världen, har vi istället fått lära oss att medicin är något man tar när man är sjuk.

Lite förenklat; vi kör på tills vi går sönder och sedan går vi till doktorn för att bli ”lagade” med medicin.

I andra delar av världen råder ett delvis annat förhållningssätt. Istället för att laga det som är trasigt underhåller man kontinuerligt för att undvika att gå sönder.

Till exempel är det vanligt att äta manukanhonung varje dag för att på så sätt förebygga till exempel förkylningar och halsont. En inställning väl värd att fundera kring.

Produkter

Övrigt

Handla

Information


Moms visas: