Eterisk Tallbarrsolja 10ml EKO

    ... Läs mera nedan
1443-127364
1 Produkt
109,00 kr
Inkl. moms Leveranstid 2-3 dagar
Kvantitet
Sista produkten i lager

  Personlig service på telefon
  Fri frakt från 699 kr
  Möjlighet att hämta i vår butik
Beskrivning
    '
  • 100% ren eterisk ekologisk outspädd
  • '
  • Bra för aromaterapi
  • '
  • Kan användas i rengöringsmedel

Ekologisk Tallbarrsolja (Pinus Sylvestris). Framställd genom destillering av barr. Kan används i rengöringsmedel i exempelvis köket eller inom aromaterapi. Den är perfekt i massageolja för muskelmassage och kan även användas som bastuprodukt. Doften av tallbarr kan även fungera mot röklukt och myggor.

TALLBARRSOLJA (Ungern)

Tallbarrsoljan från Better You har en uppfriskande och lite söt doft som passar bra att kombinera med citron cederträ och eukalyptus. Tallbarrsolja kan används i rengöringsmedel i exempelvis köket eller inom aromaterapi. Den är perfekt i massageolja för muskelmassage och kan även användas som bastuprodukt. Doften av tallbarr kan även fungera mot röklukt och myggor.

"''

Utblandad i olja (max. 2 % koncentration) på huden eller som aromaterapi. Börja med ett litet område för att kontrollera tolerans. Hälsoskadlig outspädd. Använd skyddshandskar -kläder ögon- och ansiktsskydd. Inandas ej damm/rök/dimma/ångor/spray. Tvätta huden noga efter användning.

Fara! Detta ämne kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna är giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter är en brandfarlig vätska och ånga orsakar allvarlig ögonirritation kan orsaka skador på organ orsakar hudirritation och kan orsaka allergisk hudreaktion. VID FÖRTÄRING: Ring genast Giftinformationscentralen/läkare. Framkalla INTE kräkning. Vid direkt hudkontakt: Tvätta grundligt med tvål och vatten. VID DIREKT ÖGONKONTAKT: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Om möjligt avlägsna kontaktlinser fortsätt skölj.

"
Produktdetaljer
1443-127364
1 Produkt