Nafs mål är att öka din hästs prestationsnivå

Rätt näringsstöd för prestation kan göra en anmärkningsvärd skillnad för din hästs hälsa och vara mycket användbart för att hjälpa din häst att prestera sitt bästa.

De inre faktorerna för både prestation och hållbarhet är:

1. Fysiska som cirkulationsorgan, muskulatur och stödvävnad
2. Nervkonstitution – den mentala biten
3. Karaktär Aveln på häst ger de genetiska förutsättningarna för hållbarhet och prestation.

Hästens prestation påverkas av många olika faktorer, och det är inte alltid lätt att uppfatta att den faktiskt presterar sämre. Ibland smyger sig problem på och man märker först inte att hästen är tröttare eller har sämre bjudning. För prestation är svårt att mäta, om man inte håller på med trav- och galopphästar, för där är det lite enklare – snabbast vinner. Du vet vilken tid hästen brukar springa en viss sträcka på, det finns alltså en mätbar prestation.

Respirerbara partiklar
Det handlar inte bara om damm, utan våren och sommaren medför även egna specifika påfrestningar på andningssystemet. Vid andningsproblem som uppkommer under sommarbetet är det ofta pollen som är boven. Varför visa hästar drabbas och andra inte är ännu oklart, men det beror troligen på olika faktorer så som genetisk predisposition, exponering av särskilda/vissa miljöförhållanden och framför allt exponering av specifika triggers. Dessa triggers är så kallade respirerbara partiklar som kan vara sporer eller pollen.

Tidigt på våren är det oftast trädpollen som är den främsta utlösande faktorn och under senare delar av våren går det över till grödor, till exempel raps. Nivåerna av gräspollen är höga tidigt på sommaren medan pollen från ogräs ökar senare under säsongen och vidare in på hösten.

Samma symptom året runt
Tecken på nedsatt lungfunktion liknar de symptom som även ses vintertid, exempelvis ansträngd andning, näsflöde och hosta. Precis som symptomen är liknande, är även hanteringen av dem samma. Hitta triggern för din häst och försök ta bort denna från hästens miljö. Det kan ibland vara så enkelt som att byta till en annan hage utan närliggande träd och grödor eller att använda nosnät som en fysisk barriär vilket kan vara väldigt värdefullt för vissa hästar. Ett tips vid riktigt varma sommardagar är att motionera hästen under svalare delar av dagen eftersom höga temperaturer har visats förvärra luftvägsproblem hos hästar. Tänk också på att hålla koll på hästens vikt.

Ge naturliga antioxidanter
Riktat näringsmässigt stöd för underhåll av hälsosamma luftvägar rekommenderas till alla hästar med liknande problem som dessa. Forskningen har visat att oxidativ stress spelar stor roll vid de påfrestningar som hästens lungor utsätts för och därför rekommenderas att man tillför antioxidanter för att transportera ut dessa toxiner ur kroppen. Leta efter ett komplext tillskott som innehåller kraftfulla naturliga antioxidanter så som blåbär och nypon för att stödja en hälsosam andningsfunktion.

Komplettera med örter och naturliga extrakt
Det är dock inte enbart antioxidanterna som är viktiga. Se till att välja ett specifikt riktat fodertillskott som innehåller örter och naturliga extrakt vars effekter är kända för att stödja hälsosamma luftvägar. Echinacea är troligtvis både den mest kända och den mest undersökta av dessa. Den ger stöd på naturlig väg och de kemiska beståndsdelarna och deras effekter är väl dokumenterade. Forskning gjord på hästar har påvisat en immunstödjande effekt av echinacea medan forskning på andra djur har visat att den ger stöd för god lungfunktion, vilket gör echinacea till en bra ingrediens. En annan ört att titta efter är laktris som är känd för att lindra slemhinnan i luftvägarna och har använts som örtbaserat stöd sedan förhistorisk tid, både i Europa och resten av världen. Tillskottet bör även innehålla en källa till biotillgänligt svavel, till exempel MSM (metylsulfonylmetan), eftersom detta är ett viktigt näringsämne för att stödja den känsliga slemhinnan i luftvägarna som ofta skadas vid luftvägsproblem. Se till att använda tillskott som verkar snabbt Eftersom andningsproblem under sommartid ofta uppkommer i samband med att väder och säsong ändras och därmed ofta kommer väldigt plötsligt, är det också viktigt att fodertillskottet verkar snabbt. Rekommendationen är att utfodring sker dagligen eftersom det gör att produkten får god verkan i kroppen. När man behöver riktigt snabb effekt är det bra med en naturlig lösning för snabbt upptag, så som NAF Respirator Boost. Respirator Boost är godkänd att tävla på enligt FEIs regler. I Sverige har produkten 48 timmars karens då den bland annat innehåller Echinacea. Ett karensfritt alternativ är NAF Easy Breathing som kan användas som ett understöd för hälsosamma luftvägar.

Genom en kombination av noggrann hantering och ett riktat näringsmässigt stöd kan vi främja fria luftvägar med optimal lungfunktion under hela säsongen och vidare mot svalare höstdagar.