Moms visas:

Syra/Bas Balans

Syra-bas balansen är en av kroppens viktigaste jämvikter. De flesta människor är försurade (har lågt pH-värde), vilket gör att de inte mår så bra som de skulle kunna göra. Sjuka människor har oftast en väldigt dålig syra-bas balans (lågt pH-värde i kroppen). Det gäller t.ex. personer med fibromyalgi, kvicksilverförgiftning, cancer, reumatiska sjukdomar, gikt etc. Syra-bas balansen påverkar samtliga funktioner i kroppen, bl.a. energiproduktionen, immunsystemet, nervsystemet, hormonsystemet, avgiftningen och stressnivån. Därför påverkas de flesta symptom och sjukdomar positivt av att balansera kroppens pH-värde.

Att reglera syra-bas balansen är en av de viktigaste åtgärderna för att återställa hälsan. Det finns troligen ingen fysisk terapi som är så allsidig och kraftfull som att återställa syra-bas balansen i kroppen. När detta är gjort kan man lättare ta itu med de problem som eventuellt återstår.

Orsaken är att alla funktioner och kemiska reaktioner i kroppen styrs av enzymer som är fullständigt beroende av kroppens pH-värde. De allra flesta enzymer i kroppen arbetar effektivast vid ett pH på drygt 7. Blodets pH-värde ska ligga på 7,4. Avvikelser från det optimala pH-värdet gör att enzymerna arbetar sämre och alla reaktioner sker långsammare. Till slut kan kroppen inte längre fungera tillfredsställande och på sikt uppstår symptom och sjukdomar. Om t.ex. energiproduktionen blir långsammare blir du trött och orkeslös. Om kroppen inte kan eliminera slagg och gifter lagras dessa upp och du blir förgiftad.

För att få en tillförlitlig uppfattning om sin syra/bas balans bör man testa pH-värdet på morgonen före frukost i både saliv och urin. För genomsnittsindividen bör morgonens pH-värde i saliven vara 7,0 eller högre, och i urinen 6,5 eller lägre. -Om pH-värdet i saliven är 7,0 och i urinen är 6,0 eller lägre är personen belastad. Det bildas mycket syror men njurarna hinner med att kompensera och fitrera ut syrorna. -Om pH-värdet i saliven är lägre än 6,8 är personen försurad oberoende av urinens pH-värde. Njurarna hinner inte med att kompensera och syrorna stannar kvar i kroppen och belastar organen. -Om pH-värdet i saliven är 6,5 eller lägre samtidigt som pH-värdet i urinen är 6,5 eller högre är personen allvarligt försurad. Njurarnas förmåga att kompensera och filtrera ut syrorna är mycket dålig och syrorna stannar kvar i kroppen med stark belastning som följd.

Nu kan du enkelt själv testa dina pH-värden med våra pH-remsor, och påverka dina pH-värden med hjälp de produkter vi rekommenderar. Att rätta till syra-bas balansen kan ta lite tid, men du ser genast förändringar och resultat på pH-remsorna!

Produkter

Övrigt

Handla

Information

Google Kundrecensioner. 


Moms visas: