Moms visas:

Installnings tips!

Med installning och höstväder ser vi vanligen ett ökande antal hästar med oroliga magar. Grunden
för en välmående mage är en anpassad foderstat med täta grovfodermål av hög hygienisk kvalitet.
Andelen stärkelse bör minimeras, utevistelsen maximeras och alla foderförändringar bör göras
långsamt. Hästen ska också alltid ha fri tillgång till friskt vatten. Men trots utfodring enligt alla
konstens regler kan bla stress, träning och omgivande miljö ha en negativ effekt på magen.


Vanliga tecken på nedsatt mag-/tarmhälsa?

  • Förändrad avföring
  • Nedsatt eller försämrat hull
  • Matt päls
  • Återkommande kolik
  • Nedsatt prestation
  • Irritation vid beröring, sadling mm

GastriAid är ett fodertillskott som ger stöd för hela matsmältningssystemet, från salivproduktionen i
munnen till magsäcken och vidare genom grovtarmen. Genom att balansera pH, miljö och tarmflora
främjas en välmående magslemhinna och näringsupptaget optimeras. GastriAid ger också stöd för
hälsosamma tarmrörelser.


Tillskottet är speciellt lämplig att ge till hästar som tränar och tävlar regelbundet, reser ofta eller som
upplevs ha ett stressat magtarmsystem. Den ger också bra stöd till hästar som har svårt att bibehålla
hull eller är känsliga vid foderbyte. GastriAid går bra att ge hela året om vid stressrelaterade besvär
och rekommenderas även till hästar som tidigare utfodrats med GastriVet för att bibehålla en god
magtarmfunktion.

GastriVet är ett avancerat pelleterat tillskott med huvudfokus på hästens magsäck. Den stöttar en
hälsosam miljö och pH, lugnar slemhinnan och främjar den naturliga läkningsprocessen. Tillskottet är
även rikt på fiber och tillför prebiotika och probiotisk jästkultur för en välmående tarmflora och
effektiv matsmältning. GastriVet kan med fördel ges parallellt med eller som förlängt eftervårdande
stöd efter veterinärmedisk behandling av stressrelaterade magbesvär. Ges vanligen under en
begränsad period och följs sedan upp med GastriAid som kontinuerligt stöd för en mage i balans.

 

  • Vid stressrelaterade magbesvär med samtidig viktnedgång
  • För hästar som ligger i riskzonen för att utveckla magsår
  • Till tävlande hästar som byter miljö och reser ofta

 

Tips och råd vid orolig mage.

Hur minskar vi risken för matsmältningsproblem och stöttar en hälsosam tarmflora?
Först och främst är det viktigt att veta att lös avföring kan vara ett tecken på sjukdom, förändringar i
foderstaten eller en reaktion på stress. Om din häst lider av allvarlig diarré, har feber, koliksymptom
eller viktnedgång bör du omedelbart kontakta veterinär.
Om avföringen kan beskrivas som lös, men hästen i övrigt verkar må bra, är det sannolikt att
någonting har rubbat den känsliga tarmfloran i grovtarmen. Genom att hitta orsaken och arbeta för
att återställa balansen i tarmen så är det snart ordning på magen igen.

 

1. Fiber i första hand

När man utformar en foderstat bör fiber alltid utgöra den största andelen, oavsett typ av häst.
Mängden grovfoder bör motsvara minst 1,5% av kroppsvikten och kan vara en kombination av gräs,
hö, hösilage eller annan konserverad fiberkälla. Mindre än 1,5% fiber kan göra att hästen lättare får
besvär som lös avföring eller tappar i hull då hästen är en grovtarmsjäsare, vilket innebär att den är
byggd för att bryta ner och hämta näring från fiber i första hand.

 

2. Foderförändringar bör göras successivt

Den mikrobiella populationen i tarmen är anpassad efter vad din häst äter. Hastiga foderbyten kan
därför leda till en störd tarmflora som i sin tur ger lös avföring då nya mikroorganismer, lämpade för
den nya dieten, etablerar sig i tarmen. Om förändringarna istället görs gradvis under 7-10 dagar så
hinner tarmfloran anpassa sig och matsmältningen håller sig mer stabil.

 

3. Begränsa spannmålsgivorna

Mikroorganismerna i grovtarmen är mest effektiva vid ett neutralt pH. Stora måltider med stärkelse
eller socker gör att en del når grovtarmen osmält. Detta leder till en jäsningsprocess som bildar
mjölksyra och sänker pH. När miljön i grovtarmen blir för sur dör mikroorganismerna, vilket bildar
toxiner som vanligen resulterar i lös avföring och i värsta fall kolik och fång.

 

4. Fodertillskott

Trots att vi följer alla rekommendationer om utfodring kan hästar ändå drabbas av oregelbundna
episoder av lös avföring. Det finns många anledningar till detta: stress, hård träning eller konserverat
foder såsom hösilage. Det finns stora fördelar med hösilage, inte minst för hästens luftvägar. Det är
idealiskt för stora gårdar och stall och hösilage har ofta hög andel smältbar energi, vilket gör att man
blir mindre beroende av kraftfoder. En del hästar kan dock ha svårt att smälta plastat grovfoder fullt
ut. Vid dessa tillfällen kan det underlätta att lägga till ytterligare stöd för att upprätthålla en god
magtarmhälsa.

Vanliga tillskott återställer tarmfloran

Probiotika och Prebiotika är vanligt bland tillskott, vilka är praktiska för att återställa tarmfloran vid
tillfälliga störningar. Probiotika är levande mikroorganismer som ökar mängden goda bakterier i
tarmen. Prebiotika är näring till de goda tarmbakterierna och undertrycker skadliga bakterier.

Om grovtarmen är för sur kan det vara svårt för Pre-/Probiotikan att etablera en ny miljö och
ytterligare komponenter behövs. Här används ofta matsmältningslera, inte en lera som man
vanligtvis tänker på, utan en som är ätbar och som kan neutralisera den sura miljön. Nästan som
antacida, men verksam längre bak i tarmen snarare än i magen.

Utöver traditionella ingredienser för tarmhälsa, såsom Saccharomyces, kan tillägg av olika växtkällor
ge ytterligare fördelar och bör därför inte underskattas. Några exempel på växtbaserade ingredienser
är Cikoria och Psyllium (loppfrö), som länge använts för sin förmåga att förbättra miljön i tarmen
genom att fungera som naturlig prebiotika.

 

Utmaningar som påverkar prestation

Som hästägare möter vi ständigt nya utmaningar som den moderna hästhållningen kan innebära.
Detta kan vara något så enkelt som byte av stall, hård träning eller resande. Dessa utmaningar kan
påverka prestationsförmåga och hota hälsa och välmående. Förståelse för dessa utmaningar och de
möjligheter som ett fodertillskott av hög kvalitet kan erbjuda ger oss förutsättningar för en hälsosam
och nöjd häst.

 

 

Produkter

Övrigt

Handla

Information

Google Kundrecensioner. 


Moms visas: