Moms visas:

NAF OESTRESS

Oestress är en unik sammansättning av örter och magnesium till stöd för hormonell balans och de fysiska obehag som stoet kan uppleva under sin brunst.

NÄR REKOMMENDERAS OESTRESS?

  • Vid attitydförändringar eller koncentrationssvårigheter i samband med brunst
  • Vid oregelbunden brunst
  • Till ston som visar tecken på obehag i samband med brunst
  • Till hingstiga valacker

Q & A: BRUNST / OESTRESS

Q: Vid vilken ålder går hästen in i/ ur brunst?

A: De flesta ston börjar brunsta kring 2-3 års ålder och fortsätter upp till övre tonåren. Men det finns de som brunstar en bra bit in i 20 års åldern också. Det är med andra ord väldigt individuellt.

Q: Ska man trappa ner på träningen under brunsten?

A: Om delar av brunsten är väldigt kämpig för henne är det inte fel att sänka kraven lite. Kanske värt att arbeta mer från marken för att inte lägga mer tryck på det område som är påverkat. Har hon svårt för att arbeta i rätt form kan det öka skaderisken och att pressa på när hon är obekväm i sin kropp kan straffa sig senare avseende tillit och kommunikation. Därför är det guld värt att testa Oestress så att hon om möjligt kan slippa de obehag hon upplever och få möjlighet att prestera året runt.

Q: Varför ändrar mitt sto beteende och rörelsemönster under brunsten?

A: Brunsten styrs till största del av ljuset. Därför går brunsten in i en viloperiod för de flesta ston under vintern. När dagarna åter blir längre på våren startar brunsten upp igen, men det är sällan stoet kommer in i en regelbunden brunstcykel direkt. Istället sker en varierande lång övergångsfas där humöret många gånger kan vara lite nyckfullt med humörsvängningar som kan ta sig uttryck i allt från nedsatt koncentration och ökat/minskat intresse för andra hästar, till osäkerhet och aggression.

Äggstockarna och stoets reproduktionssystem är placerade bakom sadeln och under ryggraden. Därför upplever ston ofta också, svullnad, spänning, kramper och obehag i rygg och bakben under sin brunstperiod. Tecken på dessa obehag är ofta att steget blir kortare, att hon visar en ovilja att arbeta med ryggen eller utöva en specifik rörelse som påverkar detta område. Till exempel vid hoppning eller ökning av steglängden i dressyren.

Q: Mitt sto är väldigt spänd i ridningen, har svårt för att slappna av och jobba igenom kroppen. Vill inte riktigt gå framåt och protesterar ofta genom att slå bakut när jag begär lite mer av henne. Kan i perioder till och med bli aggressiv och försöka bitas när jag borstar eller byter täcke på henne.

A: Den här typen av beteende hos ston är ofta kopplat till brunst, framförallt om det tenderar att bli värre i perioder och i synnerhet under vår och sommar. Vid brunst får många ston spänningar i kroppen och blir lättirriterade, vilket kan leda till stress eller tolkas som stress. Precis som för oss kan det skilja sig mycket från sto till sto hur stora besvären är. I det här fallet skulle vi rekommendera Oestress som ett dagligt stöd. Oestress stöttar hormonbalansen och lindrar obehaget i rygg och bakparti så att hon kan slappna av och jobba med hela kroppen igen.

Q: Är det skillnad på om man ger pulvret eller flytande?

A: Flytande tas upp snabbare och har därför en snabbare och ofta tydligare effekt. Efter en tids användning ger båda samma resultat, men är man mitt uppe i en jobbig period rekommenderar vi att man börjar med flytande för att få igång effekten så snart som möjligt.

Q: Är Oestress karensfri för tävling?

A: I Sverige gäller 48h tävlingskarens. Internationellt(FEI) går Oestress bra att tävla på.

Q: Hur tänker du med Oestress karens, blir det tokigt om man pausar?

A: Att göra uppehåll under 48h, enligt karensreglerna, påverkar sällan. Ska man däremot på meeting eller av annan anledning behöver göra ett längre uppehåll kan man gärna gå in med NAF Magic(karensfri). Magic har inte samma egenskaper och kan aldrig fullt ut ersätta Oestress, men kan i alla fall hjälpa till med lite mer lugn, fokus och att hålla musklerna avslappnade.

Q: Luktar Oestress?

A: Oestress har som de flesta av NAFs produkter en örtig doft och smak. Till kräsna hästar rekommenderar vi att man introducerar nya smaker/tillskott försiktigt genom att börja med en liten mängd och sen långsamt trappa upp dosen under ett par dagar. Då brukar de vänja sig vid doft och smak. Ett tips är också att inte blanda ut det för mycket i maten. Blanda hellre med en liten mängd och lägg lite ”tillskottsfritt” foder ovanpå för att dölja framförallt doften.

Om hästen har svårt att acceptera smak och doft på foder, tillskott eller kanske mediciner som man måste få i den kan man också prova NAF Mint, en produkt med en doft och smak av mynta som effektivt döljer andra aromer och gör måltiden mer inbjudande.

Q: Ska man ge Oestress under hela brunstcykeln?

A: Oestress ges som ett dagligt stöd, dvs under både östrus och diöstrus. Vid behov kan man behöva öka dosen något under de värsta dagarna i cykeln. Vilken nivå stoet behöver ligga på är individuellt och inte beroende av kroppsstorlek. Dosen är snarare kopplat till hur stora besvär hon upplever.  Var därför uppmärksam på vad just din häst behöver för att hålla sig bekväm.

Q: Mitt sto står på Oestress regelbundet pga besvärliga brunster. Bör jag göra uppehåll inför betäckning och i så fall hur långt innan?

A: Oestress stänger inte av stoets brunst, men kan göra det svårare att tyda hennes cykler och göra henne mindre intresserad av hingsten. Vi rekommenderar att sluta ge Oestress ca 6-8 veckor innan betäckning för att lättare kunna pricka in rätt tidpunkt för betäckning.

Q: Ska man ge tillskottet från typ mars till oktober eller bara under brunsten?

A: Tidig vår, när stoet går från vinterns viloperiod(anöstrus) till aktiv brunst, är oftast den jobbigaste perioden för henne. Då är cyklerna ofta utdragna och symptomen kraftigare. Börja därför gärna ge Oestress under februari/början av mars för att hjälpa henne genom den tiden. Ge sen dagligen under hela brunstsäsongen tills hon går in i anöstrus igen. Värt att nämna är även att en del ston mår bäst av att få Oestress året runt.

Q: Är det värt att testa till en valack som beter sig som ett sto med brunstsymptom?

A: Om det gäller ett hormonellt beteende, tex väldigt dominant, mycket attityd och överdriven sexualdrift med svårigheter att fokusera, kan Oestress vara en stor hjälp även för valacker och icke avelsaktiva hingstar genom att ge stöd för hormonell balans. Det är viktigt att skilja på om beteendet är hormonellt eller snarare kopplat till stress. Upplevs han vara känslig, stressad eller kanske t.o.m aggressiv pga lågt självförtroende bör man istället välja Magic som stöd.

Visar han samma kroppsliga symptom med obehag i rygg och bakparti kan detta däremot bero på andra fysiska tillstånd och då rekommenderar vi utredning via veterinär.

Q: Jag har hört att man kan ge munkpeppar vid brunst, vad är fördelen med Oestress jämfört med ren munkpeppar?

A: Munkpeppar, även kallat Kyskhetsträd, har länge använts för att minska könsdriften och bland annat lindra PMS. Den precisa mekanismen är fortfarande inte helt känd, men örten antas ha en dopaminergisk effekt i hjärnan, vilket reducerar stress. Förutom munkpeppar finns det en hel rad andra örter som också ger stöd till stoet under hennes brunstperiod, och som var och en tillför en unik fytokemisk effekt. Vetenskapliga studier visar att en blandning av flera olika örter ger ett bättre och mer effektivt resultat än en ensam ingrediens.  Det är dock värt att notera att det inte alltid ger en starkare effekt att slumpmässigt blanda örter. Om man blandar fel växter, eller fel kombination av växter, kan det resultera i att örterna effektivt kämpar mot varandra i stället för att arbeta tillsammans.

Oestress är en unik kombination av Munkpeppar och de viktigaste hormonlindrande örterna tillsammans med naturliga antioxidanter i rätt synergistisk blandning, som både ger stöd för beteendemässiga och fysiska obehag som hon kan besväras av, för en lugnare och mer behaglig tillvaro under brunstperioden.

 

Produkter

Övrigt

Handla

Information

Google Kundrecensioner. 


Moms visas: