Better You Eterisk olja Pepparmint 10ml

Denna mycket fina ekologiska pepparmintolja är till skillnad från andra pepparmintoljor baserad på växter odlade i Indien.

Dess arom är underbart fräsch och ger en kylande stark mintarom. Blandar sig bra med bland annat: cederträ eukalyptus lavendel citron mandarin mejram tall rosmarin och grönmynta.

... Läs mera nedan
1443-127307
119,00 kr
Inkl. moms Leveranstid 2-3 dagar
Kvantitet
Sista produkten i lager

  Personlig service på telefon
  Fri frakt från 699 kr
  Möjlighet att hämta i vår butik
Beskrivning

Denna mycket fina ekologiska pepparmintolja är till skillnad från andra pepparmintoljor baserad på växter odlade i Indien.

Dess arom är underbart fräsch och ger en kylande stark mintarom. Blandar sig bra med bland annat: cederträ eukalyptus lavendel citron mandarin mejram tall rosmarin och grönmynta.

'

Ekologisk Pepparmintolja (Mentha piperita). Framställd genom destillering av blad.

'

Eteriska oljor i koncentrerad form ska aldrig användas invärtes. De ska heller aldrig användas outspädda på huden (med väldigt få undantag) då detta kan orsaka hudirritationer. Oftast används eteriska oljor främst för dess intensiva dofter men även för de specifika egenskaperna de olika oljorna anses ha. För användning i hemmagjorda hudvårdsprodukter rekommenderas doseringen vara max 1 % av oljorna. För produkter som sköljs av och för aromaterapi kan doseringen vara något högre. I parfymer bör doseringen vara ca. 10-20 %.

Tvätta huden noga efter användning. Undvik att inandas koncentrerad ånga/sprej. Fara! Irriterar huden och kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Undvik utsläpp till miljön.

ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN EFTER HUDKONTAKT (även håret): Tvätta grundligt med tvål och vatten. Vid hudirritation eller utslag kontakta läkare.

EFTER KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i 15 minuter. Ta ut kontaktlinser om det kan ske enkelt. Fortsätt att skölja. Om irritation eller svullnad kvarstår kontakta läkare.

VID FÖRTÄRING: Ring genast Giftinformationscentralen/läkare. Framkalla INTE kräkning.

'''
Produktdetaljer
1443-127307