Moms visas:

ELEKTROLYT

Människa:

Elektrolytpulver, som kan hjälpa till att upprätthålla balansen mellan de nödvändiga elektrolyterna i vår kropp.

Tillskott av elektrolyter kan vara bra då man förlorar mycket vätska, till exempel vid långa sportpass, bastubadande, varma sommardagar eller då man svettas.

Häst: 

Varför behövs Elektrolyter?

Och vad är skillnaden mellan fodersalt och elektrolyter?

 

När hästar arbetar, eller när det är varmt väder, reglerar de sin kroppstemperatur genom att svettas. 

Svettningen bidrar till att hästen inte bara förlorar vätska när den avdunstar, utan även livsnödvändiga kroppssalter (elektrolyterna), framför allt natrium, klorider, kalium, kalcium och magnesium. 

Att endast ge fodersalt innebär oftast att du oftast bara ersätter EN (natrium) av salterna/mineralerna som försvinner när hästen svettas. Electro Lytes hjälper till att ersätta alla de viktiga kroppssalterna som förlorats vid svettning och bör utfodras efter hårt arbete och regelbundet under perioder av varmt väder. 

Det kan lätt utfodras antingen i fodret eller upplöst i vatten. Electro Salter i pulverform är det mest koncentrerade fodertillskottet av de två, medan Electro Lytes kan vara praktiskt att använda tex på tävling. 

Kan då även dras upp i en spruta. Viktigt är alltid att hästen har fri tillgång till vatten då elektrolyter ges!

Kalium

Kalium är den viktigaste intracellulära katjonen och är involverad i stödet av syra-bas balansen och det osmotiska trycket och ingår även i enzymer som reglerar energi- och fosforomsättningen.

Grovfoder innehåller stora mängder kalium, upp till 1 a´4%, medan spannmål typ korn, havre och vete håller ca 0.3-0.4%.

Den rekommenderade kaliumhalten för växande föl är 1%. Vuxna hästar behöver 0.06 gr kalium/kg kroppsvikt/dag.

Då grovfoder innehåller tillräckliga mängder finns det ingen anledning att tillsätta något extra kalium. Det kan emellertid vara betydelsefullt när hästar svettas ymnigt då svett och urin innehåller en hög koncentration av kalium.

Kalium bör alltså tillsättas framförallt när hästar arbetar extremt hårt och under de varmaste månaderna även till måttligt arbetande hästar.

Natrium

Natrium (Na) är också en mycket viktig intracellulär katjon som medverkar i regleringen av syra-bas balansen. Natrium finns i små mängder i det naturliga fodret - ofta lägre än 0,1%.

Natriumklorid (NaCl) – vanligt salt - tillsättes till mineralfoder.

Förlusten av natrium kan hos en vilande häst vara 15-20 mg/kg kroppsvikt. Om natrium absorberas till 100% behöver en fullvuxen häst omkring 7.5 gr natrium per dag och detta motsvarar 19-25 g NaCl (salt).

Under hårt fysiskt arbete kan en häst förlora 30 gr natrium eller 130 gr NaCl (salt). Det är mycket viktigt att hästen har tillgång till saltsten men även att salt i lös form tillföres via kraftfodret eller som elektrolytblandning.

Ett för lågt natriumintag kan leda till att blodvolymen minskar och vid långvarig natriumbrist påverkas kroppens totala förmåga att hålla vatten och kroppsvikten sjunker.

Vid akut brist på natrium uppstår muskelsammandragningar, tuggningarna blir okoordinerade och hästen får en mycket ostabil gång. Kroppens innehåll av natrium och kalium regleras av en känslig balans mellan intag och utsöndring.

Ett lågt intag av natrium gör att kroppens natriumsparande hormon aldosteron aktiveras så att mängden Natrium i urin och träck minskar. Aldosteron gör även att utsöndringen av kalium ökar.

Det blir en reglering av elektrolysbalansen som gör det mycket svårt att "ladda" kroppen med elektrolyter inför en kommande fysisk prestation.

En förlust av kalium kan hästen enkelt kompensera då hö och gräs har högt kaliuminnehåll, men det är svårare med natrium och klorid.

Produkter

Övrigt

Handla

Information

Google Kundrecensioner. 


Moms visas: